Waar leefde T. rex?

Noord-Amerika is het homeland

Onze T. rex leefde in Noord-Amerika. In haar tijd - het Laat-Krijt, 67-66 miljoen jaar geleden - zat Noord-Amerika al lang niet meer vast aan de andere continenten. De wereldkaart begon al een beetje op die van vandaag te lijken. Al sinds het begin van het Krijt waren de werelddelen los geraakt van het supercontinent Pangea. Ieder ging zijn eigen weg.

T. rex was te laat ontstaan om op andere continenten te komen en mee te liften. Bepaalde soorten uit de familie van de Tyrannosaurus-achtigen was dat wel gelukt. Zo leefde in Azië Tarbosaurus bataar, een nauwe verwant. En ook een roofzuchtige vleeseter, zij het iets minder monsterlijk dan zijn grote neef Tyrannosaurus rex op het Amerikaanse continent. Een vrij compleet skelet van Tarbosaurus bataar is nog niet zo lang geleden opgegraven in Mongolië.

Vorige infosnack   Volgende infosnack