Zij en hij T. rex

Seksueel dimorfisme

In bijna elke groep dieren zie je verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Het kan gaan om grootte, om vorm, om kleur. We noemen dit sexueel dimorfisme. Bij vogels draait het vooral om kleur, bij zoogdieren om een iets groter lichaam in combinatie met langere slagtanden, een gewei of iets anders op de kop. Hij is meestal groter dan Zij.

Maar dit gaat niet altijd op. Veel vissen, schildpadden, slangen en enkele groepen zoogdieren (baleinwalvissen en hyena’s) kennen een verdeling waarbij de dame juist groter is dan de heer.

Dit blijkt ook bij T. rex het geval te zijn geweest. Dat het vrouwtje wat groter en robuuster was dan het mannetje is ook bij het door Naturalis opgegraven skelet te zien. Het is een enorm exemplaar, een Zij dus. Ze heeft ook een wat breder bekken, waarschijnlijk om gemakkelijker eieren te kunnen leggen.

Vorige infosnack   Volgende infosnack